ילדי נע״ם ומשפחות מלוות

להיות משפחה מלווה | הכנת המשפחות המלוות ליום שאחרי הפנימייה | הגשת מועמדות להיות משפחה מלווה

הכנת המשפחות המלוות ליום שאחרי הפנימייה

זכאויות מביטוח לאומי

חשוב לבדוק את זכאותם!

ביטוח לאומי מאפשר תביעה לקצבת הבטחת הכנסה (ילד נטוש) מעל גיל 18 במקרים הבאים:

  • למי שלומד להשלמת השכלה תיכונית או נמצא במכינה קדם צבאית שאושרה על ידי משרד הביטחון – עד גיל 20.
  • למי שמשרת בשירות לאומי, או לומד בעתודה טכנולוגית / אקדמית – עד גיל 24.
  • לפרטים ומידע נוסף על הגשת הבקשה. הקש כאן.
  • עלון המאגד את כלל הזכויות המגיעות לבוגרי פנימיות. הקש כאן.
  • למעבר לאיגרת המרכזת את הזכויות לחיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי לחץ כאן.
  • חשוב לזכור כי על הצעירים לשלם לביטוח לאומי בפרק הזמן שבין סיום הפנימייה לתחילת השירות.