התוכניות שלנו

גשר לעצמאות

תכנית ארצית של ליווי תמיכה ודיור עבור בוגרי הפנימיות בני ה- 18 היוצאים לבדם אל העולם

הורים שותפים

תכנית לחיזוק הקשר המשפחתי בין הילד בפנימייה לבין הוריו

הגוף לאפוטרופסות

תכנית למתן שירותי אפוטרופוסות לילדי פנימיות שהתא המשפחתי שלהם קרס והם נותרו לבדם בעולם

המרכזייה החינוכית

הפעלת תכניות חינוכיות לילדי הפנימיות, בתחום החינוך החברתי, כישורי חיים והעשרה תרבותית

משפחות מלוות

תכנית ארצית של מאות משפחות מלוות לילדי הפנימיות הזקוקים לבית חם

הוראה משקמת

תוכנית קידום לימודי לילדי הגן והכיתות הראשונות של בית הספר בקהילה

התנדבות

עסקים מתנדבים בפנימיות וסטודנטים מלגאים חונכים