דו”חות שקיפות

ילדים בסיכוי – המועצה לילד החוסה, מאמינה בחשיבות שקיפות המידע בפני תורמיה, ולקחה על עצמה להציג מידע עדכני לגבי התנהלות העמותה באתר האינטרנט, עפ”י הדירוג של “מידות“, שייעודה קידום המגזר השלישי באמצעות שיקוף ודירוג עמותות בישראל.

ניתן לפנות למשרדי העמותה בבקשה להבהרת המידע או קבלת מידע נוסף.

אישורים

דו”חות מילוליים

דו”חות מילוליים שהוגשו לרשם העמותות:

דו”חות פנימיים:

דו”חות ועדת ביקורת:

חזון הארגון ומטרותיו: