פורטל המרכזיה החינוכית

x

اثراء / העשרה

,
جودة البيئة
“الجيد السيء والبيئة”

هدف الفعالية: زيادة التوعيه بالنسبه لمشاكل البيئه في المؤسسه

ســـير الفعالية: المحافظة على البيئة

الجيل المناسب: كل الأجيال

לפרטים נוספים >>