פורטל המרכזיה החינוכית

x

العطل والمواسم / חגים ועונות

,
قنديل رمضان

هدف الفعالية: ابداع وتزين للعيد

ســـير الفعالية: تزين وإبداع

الجيل المناسب: جميع الأجيال

לפרטים נוספים >>
مســبحة رمـــضان

هدف الفعالية: ألتعرف الى الرموز التي تخص شهر رمضان, ابداع وتسليه.

ســـير الفعالية: إبداع برمضان

الجيل المناسب: جميع الأجيال

לפרטים נוספים >>