שנת הקורונה שהסתיימה במבצע "שומר החומות", הייתה שנה קשה במיוחד לאוכלוסיית הילדים והצעירים שאנו מלווים.
ילדים, בני נוער וצעירים ללא משפחה תומכת, נאלצו לחוות את מלוא השפעות המשבר – ברמה הרגשית, ברמה החברתית וברמה הכלכלית. 

לכן אנחנו זקוקים לכם. כל תרומה מצדכם תאפשר לנו להמשיך ולסייע לכל מהילדים והצעירים שלנו לצמוח, לגדול ולהפוך לבוגרים המדהימים שכל אחד ואחת מהם יכולים להיות!

נותנים סיכוי אמיתי לילדים וצעירים בסיכון שהוצאו מבתיהם

שנת הקורונה שהסתיימה במבצע "שומר החומות", הייתה שנה קשה במיוחד לאוכלוסיית הילדים והצעירים שאנו מלווים.
ילדים, בני נוער וצעירים ללא משפחה תומכת, נאלצו לחוות את מלוא השפעות המשבר – ברמה הרגשית, ברמה החברתית וברמה הכלכלית. 

לכן אנחנו זקוקים לכם. כל תרומה מצדכם תאפשר לנו להמשיך ולסייע לכל מהילדים והצעירים שלנו לצמוח, לגדול ולהפוך לבוגרים המדהימים שכל אחד ואחת מהם יכולים להיות!