תרמו לנו

Project Description

רואים ילד – חושבים משפחה

תקופת השהות של הילד בפנימייה היא "תקופת מעבר", מהבית והמשפחה בקהילה, לפנימייה, לצורך חזרה מאוחר יותר (Durrant, 1993).

תכנית הורים שותפים הנו מודל ייחודי שפיתחה עמותת "ילדים בסיכוי", בשיתוף ג'ויינט אשלים ומשרד הרווחה והביטחון החברתי, בשנת 2012 שמטרתה לחזק את השותפות בין הורי הילדים שמתחנכים בפנימיות, ילדי הפנימיות והקהילות מהן מגיעים הילדים.

התכנית משותפת למשרד העבודה והרווחה ועמותת "ילדים בסיכוי" ופועלת על פי מדיניות ומודל ההפעלה של האגף החוץ ביתי במשרד הרווחה.

התכנית מציעה מודל יישומי של עבודה עם משפחות הילדים בפנימיות במטרה:

 • לחזק את הקשר בין הילד למשפחתו
 • להגביר מעורבות הורים, מתוך הדגשת השותפות בחיי ילדיהם השוהים בפנימייה בכל תחום אפשרי.
 • להטמיע תפיסה של שותפות הורים כחלק בלתי נפרד מחיי הפנימייה.

התפיסה שמנחה תכנית זאת היא שהילד משתייך למשפחתו גם כאשר הוא מתחנך בפנימייה, ושתפקידה של הפנימייה לוודא שההורים יהיו שותפים מלאים ככל האפשר בחיי ילדיהם בזמן שהותם בפנימייה, לשמר ולטפח את הקשר של הילד עם משפחתו.

שותפות של ההורים בחינוך ילדם יבטיח קליטה טובה יותר של הילד בפנימייה, רצף טוב יותר בין תקופות של שהות בפנימייה לחופשות בבית ההורים, חיזוק הקשר בין הילד למשפחתו וחזרה טובה יותר לבית המשפחה בעת סיום השהות בפנימייה.

המודל המוצע כולל התערבות ישירה עם הילד ועם המשפחה, פיתוח מענים משפחתיים בפנימייה, ועבודה משותפת עם הקהילה. המפתח לשינוי הוא בעבודה אינטנסיבית עם הצוות הטיפולי, החינוכי והמנהלי בפנימייה, עבודה שכוללת הכשרה, הדרכה והשתלמויות צוות.

התוצאה אמורה להיות שינוי התרבות הארגונית של הפנימיות, כך ששותפות ההורים תהפוך לחלק מהפרקטיקה היומיומית.

בשלב ראשון התוכנית פעלה ב- 10 פנימיות ברחבי הארץ מצפון ועד דרום ובארבע מחלקות לשירותים חברתיים והשתתפו בה כ- 1000 ילדים והוריהם.

בשנת 2021 לוו כלל פנימיות הרווחה בארץ ע"י צוות הורים שותפים וקיבלו כלים לעבודה סדורה עם הורים. כל פנימייה קיבלה ליווי המותאם לצרכיה ובהתאם לאתגרים העומדים בפניה בתחום העבודה עם הורים.

השנה אנו מתחילים במיזם משותף עם משרד הרווחה בתחום זה. משרד הרווחה אימץ את תכנית "הורים שותפים" והפך אותה למדיניות הנשענת על נהלי עבודה סדורה בעבודה עם הורים בפנימיות. תכנית הורים שותפים הביאה לשינוי התרבות הארגונית של הפנימיות, כך ששותפות ההורים הופכת להיות לחלק מהפרקטיקה היומיומית.

בשנת 2022 צוות מרכז שותפות הורים של עמותת ילדים בסיכוי ילווה את כל הפנימיות בהשתלמויות והדרכות ויתאים את המענים לצרכי הפנימייה בתחום העבודה עם הורים. בנוסף, במרכז שותפות הורים יתקיימו במהלך השנה כ – 10 השתלמויות בנושאים מגוונים עבור הסקטורים השונים בפנימיות (עו"סים, מדריכים, הורי בית, מנהלים), והצוות ימשיך לפתח מענים ייחודיים בנושאים – קשרי אחים, עבודה עם הורים גרושים והכנת הורים ונערים לקראת סיום הפנימייה.

בין פעילויות התוכנית בפנימיות:

 • השתלמויות צוות
 • הגברת מעורבות ההורים בתחומים השונים בחיי הילד
 • ביסוס תקשורת קבועה בין הצוות להורים
 • הדרכת קבוצות הורים
 • שיתוף ההורים בתוכנית החינוכית טיפולית של הילד
 • פעילויות הורים וילדים
 • מתן מענים משפחתיים בחופשה
 • ליווי התהליך כאשר ילד חוזר הביתה
 • ועוד

במקביל לכניסה לפנימיות פועל "מרכז שותפות הורים" המהווה מרכז הדרכות, פיתוח והפצת ידע לכלל הפנימיות יחד עם קידום מדיניות מול משרד הרווחה במטרה להפוך את התכנית למודל ארצי.

השותפים והתורמים לתכנית "הורים שותפים":

ג'וינט ישראל אשלים, משרד העבודה והביטחון החברתי, הקרן למפעלים מיוחדים של הביטוח הלאומי

כתבות

המשפחה של מיכל

מיכל (שם בדוי) הייתה בשנתה השלישית בפנימייה. מיכל לא דיברה עם הוריה. אמה של מיכל ביקשה להצטרף לקבוצת ההורים, במסגרת תכנית "הורים שותפים" ובהדרגה החלו היא ומיכל לטוות קשר מחודש. מאת: רביטל ברנד, מנהלת תכנית קרא עוד >

פרסומים ומחקרים

אופק אברהם, (2021): הערכת תכנית "הורים שותפים" בפנימיות לילדים ונוער בסיכון, מכון אופק לניהול ומחקר בע"מ, ירושלים: ג"וינט ישראל (חל"צ)

מחקר זה בוצע כהערכה מעצבת לתוכנית "הורים שותפים", שהתבצעה על ידי עמותת "ילדים בסיכוי, המועצה לילד החוסה" בשיתוף ג'וינט ישראל-אשלים, משרד הרווחה והביטחון החברתי והמוסד לביטוח לאומי. המחקר בוצע על ידי פרופ' אברהם אופק – מכון אופק לניהול ומחקר בע"מ בשנים 2018 עד 2012 ופורסם בראשית שנת 2022.

במדינת ישראל ילדים בסיכון מופנים להשתלבות בחיי פנימייה לילדים ונוער בסיכון, על ידי מחלקה לשירותים חברתיים בקהילה, או בהוראת בית משפט לנוער. החלטה על הוצאת ילד ממשפחתו לפנימייה יכולה להתקבל מסיבות הקשורות בילד או במשפחתו בנסיבות אשר מסכנות אותו או שאינן מאפשרות את התפתחותו התקינה. במסגרת התוכנית פותח מודל יישומי של שותפות בין צוותי החינוך והטפול בפנימיות לבין הורי הילדים השוהים בהן. בבסיס התוכנית ניצבת המטרה להביא לשנוי התרבות הארגונית של הפנימיות, כך ששותפות ההורים ומעורבותם בחיי ילדיהם בפנימייה, יהוו חלק מובנה בשגרת התנהלות שתיצור מעורבות הורים במעגל חייהם של ילדיהם בפנימייה. שותפות נרחבת ומעמיקה של ההורים מהווה המרכיב הדומיננטי של התוכנית ומייחד אותה ביחס למקובל עד עתה בפרקטיקה הנהוגה בטיפול ובהדרכת ילדי פנימיות בארץ ובעולם.
שיתוף ההורים בחיי הילדים בפנימייה תכליתו לחזק את מחויבות ההורים לילדם על אף שהוא חי בפנימייה. בתוך כך התוכנית מוכוונת להביא לשיפור הקשר והתיאום בין הפנימייה לבין שירותי הרווחה בקהילה על מנת להגדיל את הסיכוי לחזרה מיטבית של הילד לחיק משפחתו, תוך הפחתת הסיכון להתפתחות העתידית של הילד ולשפור באיכות החיים – Well Being – שלו בחיק משפחתו.
מתוך תפישה ערכית שילד המצוי בהשמה חוץ-ביתית ממשיך להשתייך אל משפחתו על אף התנהלות חלק מהותי ממארג חייו מחוץ לגבולות מסגרת נורמטיבית של חיי ילד במשפחתו. על רקע זה חייבים ליצור תנאים המאפשרים את החזרתו של הילד לחיק משפחתו.
המחקר בחן את מידת האפקטיביות של התוכנית והתרומה שלה לתכנון ויישום מיטבי של תכנית טיפולית חינוכית במהלך חיי הילד בפנימייה. המחקר בוצע במדגם של 7 פנימיות מתוך 10 שנכללו בתקופת הניסוי של התוכנית. הפנימיות שנכללו במחקר הן: פנימיית ארפאד בעין ראפה, פנימיית אמונה בעפולה, פנימיית אחוזת ילדים בחיפה, פנימיית כפר הילדים נרדים בערד, פנימיית דרכי שלום בגבעת יערים, פנימיית רננים בזיכרון יעקב ופנימיית בית חנינא בירושלים.

בדוח מבקר המדינה (67 ב') הודגש שהחלטת המדינה להוציא ילדים בסיכון ממשפחתם להשמה בפנימייה מייצגת את האחריות ההורית שקיבלה עליה המדינה ועל כן מחובתה לדאוג לשלומם ולרווחתם לרבות בטיפול בקשר המשפחתי של הילד. מחקר זה מצא שהמתווה של התוכנית "הורים שותפים" נותן מענה לתיקון היבטים רבים שעלו בדוח המבקר הגם שחלק ממרכיבי התוכנית טרם הוטמע. כך לדוגמא המבקר הבהיר שהמחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות, אינן מטפלות באופן הולם במשפחת החניך בעת שהותו בפנימייה. ממצאי מחקר אינם מלמדים שחל שינוי מהותי בקשר שבין המחלקות לשירותים חברתיים ולבין הפנימיות. לעומת זאת המחקר מצא שחל שינוי מהותי בעבודת המטה של משרד הרווחה והביטחון החברתי.

במהלך השנים 2018-2019 גיבש מינהל שירותים אישיים וחברתיים מדיניות לגבי מערך הפנימיות החוץ ביתיות בתחום משפחה ילד ונוער. המדיניות נתנה ביטוי למחויבות המדינה ליטול אחריות מלאה לילדים שהושמו במסגרת פנימייה על כל צרכיהם לרבות צרכים פיזיים ורגשיים. על רקע המדיניות החדשה בוצעה רפורמה רחבה במערך המבני של הפנימיות והרחבה מקיפה של המענים לחניכים תוך הגדלת המשאבים הניתנים ומתן תוספות כוח אדם משמעותיות. בין השאר הוכרז על אימוץ תכנית "הורים שותפים" והוצגה הדרישה מהנהלות פנימייה לסייע לפתח קשר בין הילד שחי בפנימייה לבין משפחתו במגוון דרכים ובהן: קשר רציף באמצעות שיחות עדכון הדדיות בין הצוות לבין המשפחה, פגישות וביקורי בית, שיתוף משפחת החניך בחיי הפנימייה, ביקורים, נוכחות באירועים וניהול תהליך טיפולי הממוקד בקשר שבין החניך לבין משפחתו.

תוצאות המחקר מלמדות שהתוכנית תורמת באופן משמעותי ביותר לפתוח המודעות של צוות הפנימייה בחשיבות מעורבותם של ההורים ושיתופם בחיי ילדם בפנימייה. רוב מרכיבי מודל התוכנית מיושמים ברוב הפנימיות והופכים בהדרגה מתונה לחלק משגרת חיים.

להורדת המחקר המלא (PDF)

פנינה פקר ורביטל ברנד (2019): הורים שותפים: עבודה עם משפחות וילדים בהשמה חוץ ביתית בפנימייה. משרד הרווחה, קרנות הביטוח הלאומי, ג'וינט ישראל ועמותת ילדים בסיכוי.

התדריך הינו מודל לעבודה משותפת: משפחה-מחלקה לשירותים חברתיים-פנימייה, למען הילדים המתחנכים והמטופלים בפנימיות ומשפחותיהם.
המודל נבנה על בסיס שני תהליכים שהתקיימו: האחד, ועדת הפנימיות שדנה במספר נושאים וביניהם הרצף הטיפולי קהילה-פנימייה. השני, קבוצת למידה במסגרת תכנית "הורים שותפים", בהובלת הגב' זהבה קציר, שגיבשה הצעה לנהלי עבודה ופרקטיקה, בנושא העבודה המשותפת והקשר בין המשפחה, הקהילה והפנימייה בעת השמה חוץ ביתית של ילדים בפנימייה.
המודל הינו תדריך לאנשי המקצוע הכולל התייחסות לכל שלבי ההשמה והשהות של הילד בפנימייה ולפעולות הנדרשות בכל אחד מהשלבים, החל מהדיון בוועדת תכנון טיפול בה התקבלה ההחלטה על השמה חוץ ביתית ועד לשלב החז רה הביתה, תוך הגדרת חלוקת העבודה בין הגורמים.
תדריך זה הינו השלמה לתדריך "הורים שותפים" שנכתב על בסיס העבודה בפנימיות פרה-הפיילוט ( 2017 ) ומתמקד בעבודה המשותפת עם משפחותיהם של הילדים במסגרת הפנימיות.

להורדת החוברת המלאה (PDF)

פנינה פקר, רביטל ברנד ושמעון שפירו (2018): פרספקטיבה אחרת על השמת ילדים בפנימיות. חברה ורווחה, ל"ח/4, 695-705.

הטענה המרכזית של מאמר זה היא שלהורים עשוי להיות תפקיד מרכזי בחייו של ילדם גם כאשר הוא גדל בפנימייה. בהמשך לסקירת ספרות רלבנטית המאמר מציג בקצרה את הניסיון שנצבר בתוכנית "הורים שותפים" של עמותת ילדים בסיכוי.

להורדת המאמר המלא (PDF)

פנינה פקר ורביטל ברנד (2017): הורים שותפים – תפיסה מקצועית. משרד הרווחה, קרנות הביטוח הלאומי, ג'וינט ישראל ועמותת ילדים בסיכוי.

התדריך מבוסס על דיונים של ועדת היגוי בין-ארגונית בראשות המחברת הראשונה. התדריך מציע תיאוריה רלבנטית ודרכי פעולה לפנימיות שמחויבות לשותפות עם הורי הילדים. התדריך כולל נספחים ובהם טפסים, עקרונות הפעלה של קבוצות הורים, ועוד.

להורדת החוברת המלאה (PDF)

אירית מירו ועמנואל גרופר (2006): שימור ושיקום קשרי משפחה בעת סידור חוץ ביתי פנימייתי. המוסד לביטוח לאומי.

מחקר הערכה על קבוצות הורים בפנימיות שהופעלו על ידי עמותת ילדים בסיכוי. ההערכה מצביעה על שיפור קשרי ההורים על ילדיהם, ועל העדר השפעה על התנהלות הפנימיות. המסקנות שמשו נקודת מוצא לתוכנית הורים שותפים.

להורדת המחקר המלא (PDF)