Project Description

תכנית "אמא קדימה"

רקע

תכנית "אמא קדימה"- פועלת זו השנה השנייה במסגרת תחום הבוגרים של עמותת "ילדים בסיכוי". התכנית הוקמה במטרה להעניק תמיכה והעצמה אישית ונשית לצעירות-אמהות, בוגרות מסגרות חוץ ביתיות ונעדרות עורף משפחתי, באופן שיאפשר להן להיות האימהות שהן רוצות ומקוות להיות עבור ילדיהן, ולעצור את ההעברה הבין דורית של קושי ומצוקה.

התכנית כוללת שלושה מרכיבים עיקריים:

  1. ליווי רגשי אישי– יצירת קשר אישי קרוב ובלתי אמצעי עם כל צעירה וצעירה, מתן אוזן קשבת, תמיכה והכוונה לצעירות אימהות.
  2. ליווי קונקרטי – מתן רשת תמיכה קונקרטית לצעירות אמהות, חליפה אישית של מענים , מענקי קיום, סיוע ברכישת השכלה, סיוע בהכוונה מקצועית, מיצוי זכויות בקהילה ועוד.
  3. יצירת קהילת צעירות אמהות– יצירה של קהילה, שתאפשר תחושת שייכות, מקור לתמיכה וייעוץ מקבוצת השווים, ויכולת לפיתוח רשת תמיכה חברתית משמעותית.

התכנית מופעלת בתמיכת ארגון נשות אריה יהודה ותורמים פרטיים שונים.

כתבות

המטרה: ללמד צעירות שגדלו בלי אמא להיות אמהות מיטיבות

"כשהייתי בגן חובה פיזרו אותי ואת כל האחים שלי בפנימיות ברחבי הארץ. בתקופת הפנימייה, כשהייתי נערה מאוד צעירה, כבר ילדתי את הבן שלי והפכתי לאימא, אימא שהיא ילדה בעצמה", מספרת קתי, ממשתתפות פרויקט המנטורינג "אימא קדימה" של עמותת "ילדים בסיכוי".
שלומית שרביט ברזילי, YNET. קרא עוד >