Project Description

רקע

בישראל חיים כיום כ-7,000 ילדים ונוער בסיכון השוהים בפנימיות של משרד הרווחה שירות ילד ונוער. מתוך אוכלוסייה זו, כ-1500 ילדים ומתבגרים, מתמודדים עם מצב רגשי ומשפחתי קשה במיוחד, שכן הם למעשה נעדרי עוגן משפחתי.

ילדים אלו חווים תחושת בדידות קיומית עמוקה וחוויית תלישות, המעצבת את תפיסת עולמם כמרחב של מחסור, נטול שייכות, חום או תקווה. הפנימיה מספקת אחר צרכיהם החומריים והרגשיים ומהווה מענה משמעותי עבור ילדים אלו, אך ההתמודדות עם תחלופה תדירה של דמויות, וכן העובדה כי השהות בפנימייה מסתיימת עם הגעת החניך לגיל 18, מעלה צורך בעיגון דמות משמעותית שתהיה חיצונית לפנימייה. דמות זו של מבוגר משמעותי, תוכל לסייע לילדים אלו לחוות תחושה של מחויבות, שייכות וקביעות וכן ללוות אותו לאורך זמן, גם לאחר שהפנימייה מסתיימת.

עבור ילדי נע"ם פותחו 2 תכניות ייחודיות:

  • תכנית "משפחות מלוות" – תכנית המחברת בין מאות משפחות מכל רחבי הארץ לבין ילדי פנימיות נעדרי עורף משפחתי. במסגרת התכנית מארחות משפחות אלו באופן קבוע ילדי פנימיות שאין להם בית לחזור אליו – בסופי שבוע, חופשות וחגים, במטרה להעניק להם חוויה משפחתית מתקנת ועוגן משמעותי בחייהם.
  • תכנית "חונך מלווה לחיים" – תכנית המהווה מענה משלים לכ-30% מילדי הנע"ם בפנימיות, אשר עקב מצבם הרגשי המורכב אינם בשלים עדין ו\או בכלל לשילוב במשפחה מלווה.