הועד המנהל, חוג הידידים והצוות

הועד המנהל

ועדת ביקורת

רו"ח גדעון באום

עו"ד אייל רגב

רואה חשבון

זיו האפט – BDO

ייעוץ משפטי

עו"ד אמיר טיטנוביץ

חוג הידידים

הצוות

ראשי תחום מקצועי

אבנר ברקאי – ראש תחום אפוטרופסות

תמר נתן – ראש תחום הורים שותפים

תמר מילינר – ראש תחום גשר לעצמאות

אביבה עזר – ראש תחום מרכזיה חינוכית

הדר בנימין – ראש תחום משפחות מלוות וילדי נע"מ

נעמית שלמה – ראש תחום מלווי דרך