Project Description

חזרה למתנות >>

לוח שנה תשע”ט 2018-2019

לוח שנה של ילדות ישראלית

ילדים בסיכוי מציירים הכבש השישה עשר

כשהחלטנו ליצור לוח שנה בהשראת הכבש השישה עשר, לא ידענו איך יגיבו אליו ילדי הפנימיות.
הם מגיעים מרקעים כל כך שונים שלא היינו בטוחים שיתחברו.
אבל החיבור היה מיידי והוכיח שהכבש השישה עשר לא מזדקן. הוא ממשיך לחיות בכל ילד, מכל רקע ובכל גיל.

כל ההכנסות ממכירת לוח השנה הן למען “ילדים בסיכוי” הפועלת ומקדמת ילדים ונוער בסיכון החיים בפנימיות ברחבי הארץ.

כמויות מחיר
100-500
500-1500
1500 יח’ ומעלה
14 ש”ח
12 ש”ח
10 ש”ח

* המחיר כולל תוספת לוגו החברה ומשלוח ומוכר כתרומה לפי סעיף 46 א’.

לחצו על לוח השנה לדפדוף:

לפרטים והזמנות:
רוזית הוכברג כהן 050-6477111 | rozit@yeladim.org.il