תודה שבחרת להצטרף לעיגול לטובת ילדים בסיכוי!

הצטרפותך מסייעת לילדים נוער ובוגרי פנימיות

ומעניקה להם סיכוי לחיים טובים יותר