תודה שרכשת את המארזים של ילדים בסיכוי

כל ההכנסות הן למען ילדים, נוער ובוגרי פנימיות