תודה שתרמתם לילדים בסיכוי!

תרומתכם מקדמת ומסייעת לילדים נוער ובוגרי פנימיות

ומעניקה להם סיכוי לחיים טובים יותר