תודה שתרמת לילדים בסיכוי!

תרומתך מקדמת ומסייעת לילדים נוער ובוגרי פנימיות

ומעניקה להם סיכוי לחיים טובים יותר