* הסיכוי לזכות יעשה רק לאחר אימות ההרשמה מול חברת האשראי
** בהרשמה לפעילות אני מאשר/ת את תקנון הפעילות
* הסיכוי לזכות יעשה רק לאחר אימות ההרשמה מול חברת האשראי
** בהרשמה לפעילות אני מאשר/ת את תקנון הפעילות