פורטל המרכזיה החינוכית

x

פעילויות חברתיות וכישורי חיים

,
התמכרות
מערך פעילויות בנושא שתיית אלכוהול

גליה כהן ואביבה עזר

מטרת הפעילות: הקניית ידע אודות הסכנות שבצריכת אלכוהול ורכישת מיומנויות להפעלת שיקול דעת

תאור הפעילות: דיון בעזרת היגדים, חידון נכון/לא נכון, חשיפה לכתבות בנושא ועיסוק בדילמות

גיל יעד: בוגר

לפרטים נוספים >>
משחק ההסתברות

מטרת הפעילות: המחשה כי זכיה בהימורים הינה בדרך כלל ציפיה שאינה ניתנת למימוש

תאור הפעילות: התנסות במשחק הימורים ודיון בתוצאותיו

גיל יעד: ביניים - בוגר

לפרטים נוספים >>
עישון – אני רואה אני מגיב

מטרת הפעילות: בחינת עמדות בנושא עישון ופיתוח דיון בנושא

תאור הפעילות: דיון על בסיס לוחות היגדים המציגים עמדות שונות ביחס לעישון

גיל יעד: ביניים - בוגר

לפרטים נוספים >>
עישון ולחץ חברתי

מטרת הפעילות: לעורר דיון דילמה בנושא העישון המעסיק רבים מהמתבגרים

תאור הפעילות: דיון בעקבות סיפור

גיל יעד: ביניים - בוגר

לפרטים נוספים >>
עישון – מה אתם באמת יודעים?

מטרת הפעילות: לעורר דיון דילמה בנושא העישון המעסיק רבים מהמתבגרים

תאור הפעילות: דיון בעקבות סיפור

גיל יעד: ביניים - בוגר

לפרטים נוספים >>