מרחב בטוח
תכנית להתנהלות בטוחה ברשת

ערכה מקצועית זו, הרקע האקדמי והתיאורטי המפורט בה והפעילויות המוצעות לעבודה עם החניכים, פותחו במיוחד עבורכם, צוותי החינוך והטיפול בפנימיות בישראל.
אנו מאמינים כי ניתן וצריך להיות נוכחים בהתנהלותם של החניכים במרחב הווירטואלי, בשיח האישי, הקבוצתי או בחדרי הטיפול.

המטרה המרכזית בפיתוח ערכה זו היא לאפשר לכם אנשי החינוך והטיפול בפנימיות, לבסס תקשורת טובה עם החניכים בהקשר לשימוש שלהם באינטרנט.
כשאנו מבקשים לקיים איתם דיאלוג על חייהם ברשת, ראשית עלינו להביט פנימה אל עצמנו ולהבין מה אנחנו מרגישים ובאילו עמדות אנו מחזיקים.
רק אחרי שנבין את עמדותינו שלנו ונהיה מודעים יותר לערכים החשובים לנו בכל הנוגע לשימוש במסכים, רק אז נוכל להתחיל לקיים תהליך אמיתי עם החניכים לקראת שימוש חיובי ותקשורת בטוחה גם ברשת.

השלב הראשון אם כך יהיה העלאת המודעות וביסוס היכרות מעמיקה יותר שלנו כמבוגרים עם העולם הווירטואלי בו נמצאים החניכים בחלק ניכר משעות הערות שלהם.
בשלב הבא נרכוש כלים מתאימים לביסוס של מעורבות נכונה, סמכות, שליטה עצמית, ויסות וגבולות ברשת ולסיום נסקור סוגים שונים של  פגיעות ברשת ודרכים אפשריות להתערבות וטיפול בהן.

מטרות התכנית: 

  • פיתוח תכנית עבודה מותאמת לצרכי הפנימיות בכדי לקיים מרחב וירטואלי בטוח יותר עבור החניכים (על פי מודל מוג"ן ברשת, מרכז הורשת ,2016).
    הכשרת צוותי הפנימיות, הקניית כלים חינוכיים וטיפוליים לחיזוק יכולות ההתמודדות גם במרחב הווירטואלי.
  • מתן כלים לזיהוי סכנות, הימנעות ולמידת דרכי התמודדות יעילות עם מצבים שונים ברשת.
  • חיזוק הכוחות ליצירת אקלים קבוצתי אמפתי, המעודד תחושות של מעורבות ושייכות.
  • תמיכה בצוות החינוכי בפנימייה ויצירת מרחב בטוח להתנסות לקראת הפעילות עם החניכים.

תכני התכנית להורדה:

חוברת מרחב בטוח

תכנית להתנהלות בטוחה ברשת
ליווי מקצועי ופיתוח מודל מוג"ן ברשת:
מרכז הורשת

לצפייה והורדה

פעילויות בנושא מודעות

אינטרנט בשבילי זה

לצפייה והורדה

הטוב, הרע והלא נודע

לצפייה והורדה

הרשת ואני

לצפייה והורדה

חיים ברשת

לצפייה והורדה

לכודים ברשת

לצפייה והורדה

פעילויות בנושא ויסות

איך שאתה מדבר

לצפייה והורדה

מילים על הקיר

לצפייה והורדה

פיימינג במקום שיימינג

לצפייה והורדה

פעילויות בנושא גבולות

הקו האדום שלי
.

לצפייה והורדה

מי מסתתר מאחורי המסכה

לצפייה והורדה

פרטיות ברשת
.

לצפייה והורדה

פעילויות בנושא נוכחות

חוזה לגלישה בטוחה ברשת

לצפייה והורדה

להישאר מחובר
.

לצפייה והורדה

מסביב לשולחן
.

לצפייה והורדה

קחו צד

לצפיה והורדה