פורטל המרכזיה החינוכית

x

העשרה

,
אחורה וקדימה במספרים

מטרת הפעילות: תרגול הספירה אחורה וקדימה על ציר המספרים 0-10

תאור הפעילות: מילוי לוח מספרים בהתאם לציר המספרים

גיל יעד: צעיר

לפרטים נוספים >>
המטרה – 21

מטרת הפעילות: תרגול פעולת החיבור והחיסור תוך שימת דגש על חציית גבול העשר

תאור הפעילות: ביצוע פעולות חיבור וחיסור במטרה להגיע למספר 21

גיל יעד: צעיר - ביניים

לפרטים נוספים >>
כיבוש המשבצת

מטרת הפעילות: תרגול ארבעת פעולות החשבון

תאור הפעילות: כיבוש משבצות על ידי שימוש בפעולות חשבון במספרי הקוביה

גיל יעד: צעיר - ביניים

לפרטים נוספים >>
כפול כפי יכולתך

מטרת הפעילות: חיזוק פעולת הכפל

תאור הפעילות: הנחת דיסקיות על לוח הכפל בהתאם לגורמי הכפל של מספרים

גיל יעד: צעיר - ביניים

לפרטים נוספים >>
מי ידמה לי?

מטרת הפעילות: תרגול ארבעת פעולות החשבון

תאור הפעילות: התאמת קלפים על ידי ביצוע פעולות חשבון במספרים שעליהם

גיל יעד: צעיר - ביניים

לפרטים נוספים >>
משבצות כפל וחילוק

מטרת הפעילות: תרגול לוח הכפל

תאור הפעילות: המחשת פעולות הכפל והחילוק

גיל יעד: צעיר - ביניים

לפרטים נוספים >>
קופצים מספרים

מטרת הפעילות: תרגול כפל וחילוק

תאור הפעילות: סידור ומיון מכפלות ברצפים שונים

גיל יעד: צעיר - ביניים

לפרטים נוספים >>