פורטל המרכזיה החינוכית

x

פעילויות חברתיות וכישורי חיים

,
סובלנות
לחיות בחברה רב תרבותית

גליה כהן

מטרת הפעילות: לעודד שיח עם הילדים בנושאי זהות, לעזור להם לשלב בין חיבור לשורשים לצד היותם חלק מהחברה הישראלית

תאור הפעילות: מערך פעילויות רחב לנושא הרב-תרבותיות

גיל יעד: ביניים + בוגר

לפרטים נוספים >>
הסובלן ועונשו

מטרת הפעילות: הבנת המושגים: סטיגמה, סובלנות, סטריאוטיפ, עוררות מחשבה על יחסי הגומלין בין בני אדם

תאור הפעילות: משחק המבוסס על השעשועון "החטא ועונשו"

גיל יעד: בוגר

לפרטים נוספים >>
יחיד בתוך חברה

מטרת הפעילות: הדגשה לשם מה יש צורך בשוני ומה חשיבותו

תאור הפעילות: נסיון לדמיין איך תראה חברה של אנשים הדומים זה לזה ודיון בנושא

גיל יעד: צעיר - ביניים

לפרטים נוספים >>
יוצאים מהריבוע

אביבה עזר

מטרת הפעילות: זיהוי מכנים משותפים בקבוצה ולימוד המושגים סטריאוטיפ, אפליה וגזענות

תאור הפעילות: חלוקת המשתתפים לקבוצות שיוך על פי הגדרות שונות

גיל יעד: בוגר

לפרטים נוספים >>
מסובלנות ועד אמפתיה

גליה כהן

מטרת הפעילות: הבהרה ותרגול המושגים סובלנות ואמפתיה

תאור הפעילות: דיון, המחשה ושימוש באקטואליה

גיל יעד: בוגר

לפרטים נוספים >>
מעלה קרחות

מטרת הפעילות: ללמוד לקבל את השונה והחריג על מעלותיו וחסרונותיו

תאור הפעילות: פעילות בעקבות הסיפור "מעלה קרחות"

גיל יעד: צעיר - ביניים

לפרטים נוספים >>
משחק הסימנים

מטרת הפעילות: התבוננות בהתנהגות השונה בקבוצה ובהתנהגות הקבוצה אל השונה

תאור הפעילות: תרגיל קצר להמחשת הנושא

גיל יעד: רב גילי

לפרטים נוספים >>
משפט הצבר

מטרת הפעילות: הבאה למודעות את קיומה של שונות בחברה

תאור הפעילות: הרכבת פאזל ודיון סביב השיר "משפט הצבר"

גיל יעד: צעיר - ביניים

לפרטים נוספים >>
סובלנות

מטרת הפעילות: הבהרת המושג "סובלנות" ובחינת המודעות של החניכים לערכו בחיי היום יום שלהם

תאור הפעילות: יצירת ציור הממחיש את השונות בין בני האדם ודיון בעקבותיו, מילוי דפי בחן את עצמך, וקטע מסרט

גיל יעד: ביניים - בוגר

לפרטים נוספים >>