מענים רגשיים

  • אפשרות לקבלת טיפול רגשי בזמן הצבא דרך קב"ן (קצין בריאות הנפש).
  • אפשרות לקבלת טיפול רגשי ללא עלות או מסובסד בתום השירות הצבאי או בזמן שירות לאומי דרך קופת החולים מרפאה לבריאות הנפש בקהילה.
  • חניכים הנוטלים כדורים פסיכיאטריים, יש לחברם לפסיכיאטר בקהילה לשם המשך טיפול ומעקב.

צעירים המאובחנים עם מחלות נפש

  • ישנן מסגרות המשך המותאמות עבורם המספקות מערך של דיור, שיקום ותעסוקה כגון הוסטלים.
  • ניתן לבחון אפשרות להגשת בקשה של סל שיקום דרך משרד הבריאות – סל שיקום הינו סל שירותים לנפגעי נפש מעל גיל 18, שנועד לאפשר שיקום של אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית ושילובם בקהילה. הסל מאפשר לקבל מסגרות דיור שיקומיות, השתלבות במסגרות תעסוקה ופנאי ועוד. לפרטים נוספים: health.gov.il